جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید

آموزه های روزانه راز

0 از 0 رای
انتشارات :  
توضیح :   كتاب فوق با محتوای خیلی از نكات اخلاقي، خودشناسي و خودسازي ست كه در قالب 365 آموزه روزانه در صفحات جداگانه تنظيم گرديده اند. به همين علت اين كتاب، كتابي است كه فقط يك بار از ابتدا تا انتها خوانده شود، بلكه مي توان يكايك آموزه ها را بارها و بارها خواند و به كار بست. راز داراي اصول و قوانين روشني براي چگونه زندگي كردن تو در هماهنگي با قوانين طبيعي جهان است و مهم ترين كار هركسي زيستن با آن است. تو تنها مي تواني با زندگي كردن، بر زندگي خود حاكم شوي.

پارت 1 :   

دانلود

كتاب فوق با محتوای خیلی از نكات اخلاقي، خودشناسي و خودسازي ست كه در قالب 365 آموزه روزانه در صفحات جداگانه تنظيم گرديده اند. به همين علت اين كتاب، كتابي است كه فقط يك بار از ابتدا تا انتها خوانده شود، بلكه مي توان يكايك آموزه ها را بارها و بارها خواند و به كار بست. راز داراي اصول و قوانين روشني براي چگونه زندگي كردن تو در هماهنگي با قوانين طبيعي جهان است و مهم ترين كار هركسي زيستن با آن است. تو تنها مي تواني با زندگي كردن، بر زندگي خود حاكم شوي.

مشخصات کلی :

نویسنده
مترجم
;