جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید

انسان خداگونه

0 از 0 رای
انتشارات :  
توضیح :   کتاب «انسان خردمند» روایتی از پیدایش و تکامل انسان است که تاریخ انسان را از 100 هزار سال پیش تا امروز با استفاده از شیوه علمی بررسی می‌کند. «انسان خداگونه» هم دنباله‌ای بر «انسان خردمند» محسوب می‌شود و تحلیلی اجتماعی – اقتصادی و گاهی زیست‌شناسی از آینده انسانِ قرن بیست‌ویکم به دست می‌دهد. مخالفان این کتاب‌ها با استناد به مطرح‌شدن نظریه تکامل در کتاب و اسرائیلی بودن نویسنده، آن‌ها را کفرآمیز می‌دانند و خواهان جمع‌آوری آثار این نویسنده از کتابفروشی‌ها هستند و علاوه بر این، برخی نیز مستند نبودن مطالب کتاب را به‌عنوان ضعف مهم کتاب برمی‌شمرند.
قیمت : 20000  تومان


کتاب «انسان خردمند» روایتی از پیدایش و تکامل انسان است که تاریخ انسان را از 100 هزار سال پیش تا امروز با استفاده از شیوه علمی بررسی می‌کند. «انسان خداگونه» هم دنباله‌ای بر «انسان خردمند» محسوب می‌شود و تحلیلی اجتماعی – اقتصادی و گاهی زیست‌شناسی از آینده انسانِ قرن بیست‌ویکم به دست می‌دهد. مخالفان این کتاب‌ها با استناد به مطرح‌شدن نظریه تکامل در کتاب و اسرائیلی بودن نویسنده، آن‌ها را کفرآمیز می‌دانند و خواهان جمع‌آوری آثار این نویسنده از کتابفروشی‌ها هستند و علاوه بر این، برخی نیز مستند نبودن مطالب کتاب را به‌عنوان ضعف مهم کتاب برمی‌شمرند.

;