جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید

انسان خردمند

0 از 0 رای
انتشارات :  
توضیح :   کتاب به سرعت و با اختصار دقیقی که به اصل موضوع خدشه ای وارد نشود تاریخچه زندگی بر روی کره خاکی را توضیح داده است. از دین انسان ها گرفته تا اقتصاد آنها و ارتباطی که با هم برقرار کرده بودند. نقد و بررسی کتاب انسان خردمند مسئله بسیار جذابی که در مورد دیدگاه نویسنده وجود دارد این است که نویسنده معتقد است که حداقل ۶ نوع بشر در طول این چندین هزار سال بر روی این مادر طبیعت، زمین ، زیسته اند اما ما امروزه تنها نوع باقی مانده هستیم که از همه انواع دیگر نیز برتری داشتیم و آن گونه را ” انسان خردمند ” می نامد. در واقع وجه تسمیه نامگذاری کتاب به انسان خردمند نیز همین است. و رفتارهای بشر امروزی را از دیدگاه های مختلف از جمله روانشناسی ، اقتصادی ، زیستی و … مورد بررسی قرار می دهد و به نتایج شایان توجهی دست پیدا میکند.
قیمت : 20000  تومان


کتاب به سرعت و با اختصار دقیقی که به اصل موضوع خدشه ای وارد نشود تاریخچه زندگی بر روی کره خاکی را توضیح داده است. از دین انسان ها گرفته تا اقتصاد آنها و ارتباطی که با هم برقرار کرده بودند. نقد و بررسی کتاب انسان خردمند مسئله بسیار جذابی که در مورد دیدگاه نویسنده وجود دارد این است که نویسنده معتقد است که حداقل ۶ نوع بشر در طول این چندین هزار سال بر روی این مادر طبیعت، زمین ، زیسته اند اما ما امروزه تنها نوع باقی مانده هستیم که از همه انواع دیگر نیز برتری داشتیم و آن گونه را ” انسان خردمند ” می نامد. در واقع وجه تسمیه نامگذاری کتاب به انسان خردمند نیز همین است. و رفتارهای بشر امروزی را از دیدگاه های مختلف از جمله روانشناسی ، اقتصادی ، زیستی و … مورد بررسی قرار می دهد و به نتایج شایان توجهی دست پیدا میکند.

;