جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید

اکسیر

0 از 0 رای
انتشارات :  
توضیح :   اکسیر آخرین اثر دکتر دیپاک چوپرا، که مجله‌ی تایمز وی را امپراتور عرصه‌ی جان لقب داده است ، شامل بیست درس معنوی است برای ایجاد یک زندگی نو و بهتر؛ آن زندگی که همه خواهانیم اما راه رسیدن به آن را نمی‌دانیم. دکتر چوپرا راه کتاب موفق میلیون نسخه‌‌ای هفت قانون معنوی موفقیت را با کتاب اکسیر دنبال می‌کند؛ اثری قابل درک، مفید و سازنده برای همه‌ی کسانی که احساس می‌کنند چیزی مهم و گریزا وجود دارد که آن را در زندگی خود کم دارند. اکسیر متضمن کلید دستیابی به عشق و توفیق واتصال معنوی و روحانی است و با خواندن آن شاهد تحول تصورات خود از موفقیت و خوشبختی خواهید بود. باشد که از عرصه‌ی حاکمیت «من» به عرصه‌ی آزادی که جای تجلی اعجاز است رهسپار گردیم.

پارت 1 :   

دانلود

اکسیر آخرین اثر دکتر دیپاک چوپرا، که مجله‌ی تایمز وی را امپراتور عرصه‌ی جان لقب داده است ، شامل بیست درس معنوی است برای ایجاد یک زندگی نو و بهتر؛ آن زندگی که همه خواهانیم اما راه رسیدن به آن را نمی‌دانیم. دکتر چوپرا راه کتاب موفق میلیون نسخه‌‌ای هفت قانون معنوی موفقیت را با کتاب اکسیر دنبال می‌کند؛ اثری قابل درک، مفید و سازنده برای همه‌ی کسانی که احساس می‌کنند چیزی مهم و گریزا وجود دارد که آن را در زندگی خود کم دارند. اکسیر متضمن کلید دستیابی به عشق و توفیق واتصال معنوی و روحانی است و با خواندن آن شاهد تحول تصورات خود از موفقیت و خوشبختی خواهید بود. باشد که از عرصه‌ی حاکمیت «من» به عرصه‌ی آزادی که جای تجلی اعجاز است رهسپار گردیم.

;