جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید

راه دشوار آزادی

0 از 0 رای
انتشارات :  
توضیح :   نلسون ماندلا بدون شک یکی از راهبران بزرگ سیاسی و مردمی دوران ماست. او قهرمانی جهانی است که زندگی خود را وقف مبارزه با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی کرده و به پاس این ایثار، جایزه صلح نوبل به او اهدا شد و به ریاست جمهوری کشورش رسید. ماندلا بیست و هفت سال از بهترین سالهای عمرش را در پشت میله های زندان گذراند اما لحظه ای از مقاومت و مبارزه در راه آرمان خود دست نکشید تا اینکه در سال 1990 در سن هفتاد و دوسالگی دوباره آزادی خود را به دست آورد و درمرکز صحنه سیاسی جهانی قرار گرفت. ماندلا به عنوان رئیس کنگره ملی آفریقا و نهضت ضد آپارتاید آفریقای جنوبی ملتش را به سوی آرمان حکومت اکثریت و دولت چند نژادی هدایت کرده و نیروی حیاتی در مبارزه در راه حقوق بشر و برابری نژادی بوده است. این کتاب شرحی تکان دهنده و مهیج از زندگی اوست. ماندلا برای نخستین بار از داستان زندگی فوق العاده خود، از حماسه مبارزه ها و شکست ها، از امیدهای دوباره و از پیروزی سخن می گوید. نلسون ماندلا برای میلیونها نفر در سراسر جهان، نمادی از غلبه امید و غرور بر نومیدی و تنفر، غلبه عشق و از خودگذشتگی و خویشتن داری بر خصلت های اهریمنی و انتقام جویی است.

پارت 1 :   

دانلود

نلسون ماندلا بدون شک یکی از راهبران بزرگ سیاسی و مردمی دوران ماست. او قهرمانی جهانی است که زندگی خود را وقف مبارزه با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی کرده و به پاس این ایثار، جایزه صلح نوبل به او اهدا شد و به ریاست جمهوری کشورش رسید. ماندلا بیست و هفت سال از بهترین سالهای عمرش را در پشت میله های زندان گذراند اما لحظه ای از مقاومت و مبارزه در راه آرمان خود دست نکشید تا اینکه در سال 1990 در سن هفتاد و دوسالگی دوباره آزادی خود را به دست آورد و درمرکز صحنه سیاسی جهانی قرار گرفت. ماندلا به عنوان رئیس کنگره ملی آفریقا و نهضت ضد آپارتاید آفریقای جنوبی ملتش را به سوی آرمان حکومت اکثریت و دولت چند نژادی هدایت کرده و نیروی حیاتی در مبارزه در راه حقوق بشر و برابری نژادی بوده است. این کتاب شرحی تکان دهنده و مهیج از زندگی اوست. ماندلا برای نخستین بار از داستان زندگی فوق العاده خود، از حماسه مبارزه ها و شکست ها، از امیدهای دوباره و از پیروزی سخن می گوید. نلسون ماندلا برای میلیونها نفر در سراسر جهان، نمادی از غلبه امید و غرور بر نومیدی و تنفر، غلبه عشق و از خودگذشتگی و خویشتن داری بر خصلت های اهریمنی و انتقام جویی است.

;