جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید

شناخت و مدیریت انرژی چی

0 از 0 رای
انتشارات :  
توضیح :   كلمه "چي" Chi به معناي "نَفَس" است. بنا بر افكار شرقي سنتي، "چي" نفسِ زندگي است كه همه چيز را در اين سياره زندگي مي بخشد. "چي" جوهره يا روح همه چيز است و انرژي است كه باعث فعاليت و تغييرات در سراسر هستي مي گردد كه نه تنها به جانداران كه به بي جانان نيز زندگاني مي بخشد. اين كتاب در شما اشتياقي تازه را براي فراگيري شكلي از انرژي سنتي افزون مي سازد. همچنين به شما آموزش مي دهد كه چگونه كار با "چي" را شروع كنيد تا سلامت و بهبودتان را از طريق رژيم غذايي، ورزش و تمرين هاي ژرف انديشي )مدي تيشن( ارتقاء بخشيد. يك توضيح ساده و روشن از چي و مكان آن در فرهنگ سنتي چيني در فصل اول تهيه گرديده است. چگونگي كاركرد با يين و يانگ، نگاهي به فلسفه ي سنتي چيني و سه گنجينه ي بشريت نيز آورده شده است و به يك فهم و ادراك از "چي" و قانون آن درون زندگي شما اضافه مي گردد.

پارت 1 :   

دانلود

كلمه "چي" Chi به معناي "نَفَس" است. بنا بر افكار شرقي سنتي، "چي" نفسِ زندگي است كه همه چيز را در اين سياره زندگي مي بخشد. "چي" جوهره يا روح همه چيز است و انرژي است كه باعث فعاليت و تغييرات در سراسر هستي مي گردد كه نه تنها به جانداران كه به بي جانان نيز زندگاني مي بخشد. اين كتاب در شما اشتياقي تازه را براي فراگيري شكلي از انرژي سنتي افزون مي سازد. همچنين به شما آموزش مي دهد كه چگونه كار با "چي" را شروع كنيد تا سلامت و بهبودتان را از طريق رژيم غذايي، ورزش و تمرين هاي ژرف انديشي )مدي تيشن( ارتقاء بخشيد. يك توضيح ساده و روشن از چي و مكان آن در فرهنگ سنتي چيني در فصل اول تهيه گرديده است. چگونگي كاركرد با يين و يانگ، نگاهي به فلسفه ي سنتي چيني و سه گنجينه ي بشريت نيز آورده شده است و به يك فهم و ادراك از "چي" و قانون آن درون زندگي شما اضافه مي گردد.

;